شناسه خبر: 3223 تاریخ: 1397/07/16 ساعت: 14:00

موزیک ویدئو| "سپاسگزاريم ايران"

در حالي‌كه معاندين قصد تخريب روابط ايران و عراق را دارند، مقاومت اسلامى نُجَباء، عمق صميمت دو ملت را به تصوير كشيده و در آن از مجاهدات جمهورى اسلامى تقدير كرده است.